Ogłoszenia wszystkich kategorii za FREE - Inzertos.pl, Inzertos.cz, Inzertos.sk.

submitsubmit
submit

Przetwarzanie danych osobowych

W poniższym tekście przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez naszą spółkę VSHolding s.r.o. Informacje dotyczą sposobu postępowania z danymi osobowymi na podstawie Państwa zgody lub na podstawie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

1) Kto będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę

VSHolding s.r.o.
U Koupaliště 1077
75501 Vsetín 1
ID: 05908833
DIC: CZ05908833

Jakie informacje/dane osobowe przetwarzamy o naszych klientach?
Dane, które przetwarzamy na podstawie zgody lub podstawy prawnej to:

imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz firm prowadzących działalność gospodarczą, numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw oraz siedziba),
data urodzenia (tylko w przypadku dyrektorów zarządzających spółek),
dane kontaktowe (w szczególności adres pocztowy, telefon lub e-mail),
imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób upoważnionych (niezbędne do komunikacji w ramach realizacji usług)
informacje o korzystaniu z naszych produktów i usług, w tym historia zamówień

 1. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?
  Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Klientów oraz ze źródeł publicznych (w szczególności z Rejestru Handlowego, Rejestru Handlowego itp.)
 2. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe klientów?
  Dane kontaktowe naszych klientów przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji zawartych umów.

  Jednakże wykorzystujemy również dane kontaktowe naszych klientów w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących wyłącznie naszych własnych usług. Dotyczą one z reguły produktów i usług podobnych do tych, które już dostarczyliśmy klientowi. Możemy wykorzystać te kontakty do celów mailingowych, jeśli adresat nie odrzucił wcześniej tego celu.

Każdy ma prawo w każdej chwili bezpłatnie odmówić otrzymywania informacji handlowych, wysyłając wiadomość na adres info@inzertos.cz. Pragniemy również zaznaczyć, że nie każda wiadomość, którą od nas otrzymujesz jest komunikatem handlowym. W trakcie świadczenia danej usługi czasami konieczna jest komunikacja z użytkownikami i klientami, a przy dużej liczbie odbiorców nie da się tego zrobić inaczej niż poprzez wysłanie masowej wiadomości e-mail. Dlatego też niektóre z wysyłanych wiadomości nie są komunikatami handlowymi (na przykład powiadomienia o zmianach w regulaminie).

 1. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?
  VSHolding s.r.o. jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych zarówno automatycznie, jak i ręcznie, również za pośrednictwem wyznaczonych podmiotów przetwarzających. Dane osobowe są/będą ujawniane wyłącznie upoważnionym pracownikom i kierownictwu VSHolding s.r.o. lub upoważnionym pracownikom podmiotu przetwarzającego i tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania.

5) Systemy reklamy zewnętrznej
Nasza strona internetowa www.inzertos.cz wykorzystuje technologie retargetingu z serwisu Sklik prowadzonego przez Seznam.cz, a.s. Dzięki temu możemy pokazać odwiedzającym, którzy już wykazali zainteresowanie naszymi produktami, nasze reklamy w sieci reklamowej Seznam.cz, a.s." Korzystamy również z systemu reklamowego Google (Google AdWords). Za pośrednictwem tego systemu online możliwe jest wyświetlanie reklamodawców w płatnych wynikach wyszukiwania.

 1. ciasteczka
  Nasza strona internetowa www.inzertos.cz wykorzystuje do swojego działania tzw. pliki cookies. Strona internetowa korzysta również z Google Analytics oraz ewentualnie z innych usług świadczonych w szczególności przez Google, Inc ("Google"), Facebook Inc. lub Automattic Inc (łącznie "inne firmy"). Wykorzystanie plików cookie następuje również w ramach korzystania z tych usług.

Czym są pliki cookies i jak wyrazić zgodę na ich użycie?
Są to pliki tekstowe, które służą do pomiaru ruchu na stronie www.inzertos.cz, dostosowania wyświetlania stron internetowych oraz kierowania reklam. Te pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki przez konkretną stronę, którą odwiedzasz i pozwalają nam rejestrować informacje o Twojej wizycie, rozpoznawać Twoje urządzenie itp.

Zaznaczając pole zgody w interfejsie internetowym, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie oraz na przetwarzanie danych o Państwu przez Google, inne firmy i naszą firmę w sposób i w celach określonych poniżej.

Jakich plików cookie używamy i do jakich celów?
Nasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne (tymczasowe) pliki cookies, które są automatycznie usuwane po opuszczeniu interfejsu internetowego. Wykorzystuje również trwałe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich wygaśnięcia lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Pliki cookie wykorzystywane przez stronę internetową to pliki cookie pierwszej strony lub pliki cookie strony trzeciej.

 • Pliki cookie pierwszej strony-Te pliki cookie są związane z domeną naszej strony internetowej. Są to niezbędne pliki cookie i pliki cookie dotyczące wydajności. Mogą być tymczasowe lub stałe.
 • Pliki cookie stron trzecich - te pliki cookie są przypisane do innej domeny niż domena naszej strony internetowej, nawet jeśli jesteś na naszej stronie. Te pliki cookie pozwalają nam analizować naszą stronę internetową i wyświetlać dla Ciebie dostosowane reklamy. Są to funkcjonalne pliki cookies oraz pliki cookies służące do targetowania i reklamy.

Konkretne rodzaje stosowanych plików cookies i ich cel:

 • Niezbędne pliki cookie-Te pliki cookie pozwalają na poruszanie się po interfejsie internetowym i korzystanie z podstawowych funkcji. Te pliki cookie w żaden sposób nie identyfikują użytkownika i nie stanowią danych osobowych.
 • Pliki cookie dotyczące wydajności - Te pliki cookie są wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z interfejsu internetowego (liczba wizyt, czas spędzony na interfejsie internetowym i inne podobne informacje). Dane zebrane przez te pliki cookie są anonimowe.
 • Funkcjonalne pliki cookie-Te pliki cookie służą do personalizacji treści poprzez zapamiętywanie danych logowania, geolokalizacji itp. Poprzez funkcjonalne pliki cookie mogą być zbierane i przetwarzane dane osobowe.
 • Targetowanie i reklamowe pliki cookie-Te pliki cookie są używane do obsługi ukierunkowanych reklam w interfejsie internetowym i poza nim. Dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane przez reklamowe pliki cookie. Możemy również udostępniać informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom i konsultantom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy.

Czy można coś zrobić, aby zapobiec zapisywaniu plików cookies na komputerze?
Możesz odmówić stosowania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku odmowy stosowania plików cookie, użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności interfejsu internetowego.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania stosunku umownego z klientem oraz do czasu ustania wszystkich podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych lub do czasu wycofania zgody. Po ustaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ten sposób, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celach, na które Państwa zgoda nie jest wymagana przepisami prawa.
 2. Jak chronimy dane osobowe?
  VSHolding s.r.o. podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych w sposób określony w ustawie lub innych obowiązujących przepisach prawnych oraz wykluczyć możliwość nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, nieuprawnionego przekazywania, innego nieuprawnionego przetwarzania, jak również innego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Obowiązek ten obowiązuje również po zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są pod stałą kontrolą, zarówno w formie elektronicznej jak i fizycznej. Zastosowaliśmy nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli, aby zapewnić maksymalną ochronę danych. W celu ochrony danych osobowych stosujemy następujące zabezpieczenia:

 • Komunikacja szyfrowana
 • Komputery, serwery, dyski sieciowe, dokumenty fizyczne służące do przechowywania danych osobowych przechowujemy w bezpiecznym środowisku
 • Wszystkie repozytoria są wyposażone w unikalne hasła dostępu
 • Na wszystkich naszych urządzeniach mamy zainstalowane płatne antywirusy
 • Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy lub wykonawcy, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy na zasadzie "need to know" (np. rozliczenia, obsługa klienta itp.). Wszystkie osoby, które stykają się z danymi osobowymi w ramach swojej pracy lub obowiązków umownych, są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie przepisów prawa lub umowy.
 • Wprowadziliśmy kontrolę dostępu użytkowników, system zarządzania uprawnieniami i rolami, który zapewnia ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem.

Na żądanie VSHolding s.r.o. jest zobowiązana do przekazania Państwa danych osobowych organom państwowym (np. Policji Republiki Czeskiej, organom państwowym w ramach przeprowadzanych kontroli, w razie potrzeby itp.)

 1. Jakie są Twoje prawa przy przetwarzaniu danych osobowych? Prawo dostępu do danych osobowych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli tak, to uzyskać dostęp do tych danych osobowych. Tym samym na żądanie zawsze udzielimy naszym użytkownikom pełnej informacji o przetwarzaniu tych danych osobowych, w przypadku gdy jesteśmy na pozycji administratora danych (żądanie można przesłać drogą mailową na adres info@inzertos.cz).

Prawo do naprawy
Jeżeli podmiot dowie się, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niedokładny lub nieprawidłowy, ma prawo do niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do realizacji celu i nie są już potrzebne do tego celu, a nasz okres archiwizacji upłynął, automatycznie usuwamy dane osobowe. Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, a osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, usuwamy dane osobowe. Należy tutaj zaznaczyć, że usuwamy te dane osobowe, dla których jesteśmy w pozycji administratora. Należy również zaznaczyć, że prawo do usunięcia danych nie jest bezwzględne i jeśli mamy obiektywny obowiązek dalszego przechowywania danych (np. prowadzenie księgowości), usuniemy te dane osobowe, które nie są już niezbędne do pierwotnych celów przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych (żądanie można wysłać pocztą elektroniczną na adres info@inzertos.cz), jeżeli: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres niezbędny do umożliwienia administratorowi sprawdzenia prawidłowości danych osobowych; lub (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych; lub (iii) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (iv) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu, dopóki nie zostanie zweryfikowane, że prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, odkryje lub uzna, że VSHolding s.r.o. dokonuje przetwarzania jej danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego osoby, której dane dotyczą, lub sprzeczne z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może zwrócić się do VSHolding s.r.o. o wyjaśnienie lub zażądać, aby VSHolding s.r.o. naprawiła sytuację, w szczególności poprzez zablokowanie, poprawienie, uzupełnienie lub zniszczenie danych osobowych. Jeżeli VSHolding s.r.o. nie spełni żądania zgodnie ze zdaniem poprzednim, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Jak możesz się z nami skontaktować?
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

VSHolding s.r.o.
U Koupaliště 1077
75501 Vsetín 1
NUMER IDENTYFIKACYJNY: 05908833
DIC: CZ05908833
Email: info@inzertos.cz

 11. PODSUMOWANIE
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku i jest dostępna online na stronie www.inzertos.cz. VSHolding s.r.o. jest uprawniona do zmiany niniejszej Polityki, w razie potrzeby, w sposób uzgodniony dla zmiany warunków korzystania z usług VSHolding s.r.o.